www.jolleplan.se

Lägg in annons
 • 29er (5)
 • Inga kategorier
 • 420 (0)
 • Inga kategorier
 • 470 (0)
 • Inga kategorier
 • 49er (2)
 • Inga kategorier
 • Laser (32)
 • Inga kategorier
 • 505 (2)
 • Inga kategorier

Villkor för annonsering

 • På jolleplan.se gäller Sveriges Rikes Lag och allmän vett och etikett.
 • Jolleplan.se är endast gratis för privatpersoner. Övriga (juridiska personer, enskilda näringsdikare, hobbyverksamhet) kontakta info (at) jolleplan.se
 • Jolleplan.se förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknanade.
 • Att annonsera är gratis för privatpersoner och annonsen gäller tills du tar bort den eller i maximalt 90 dagar. Du får ha hur många annonser du vill, men inte fler för samma objekt. Du kan ha upp till 3 olika bilder/annons.
 • Alla uppgifter som anges måste vara korrekta och ej vilseledande.
 • Endast ett objekt (båt) är tillåten per annons. Övrig utrustning kan dock kombineras i samma annons.
 • Annonsören får endast publicera material (t.ex. bilder) som man har upphovsrätt till, eller upphovsrättsinnehavarens tillstånd till att använda.
 • Annonsören ansvarar personligen för allt innehåll i sin annons.
 • Du kan när som helst ta bort eller ändra dina annonser.
 • Det är EJ tillåtet att bara ha lite ospecifik, allmän information och sedan hänvisa till egen hemsida för mer. Ange så mycket information du kan i annonsen. Annonsen är till för att annonsera ut enskilda objekt, ej för att göra reklam för andra hemsidor.
 • Jolleplan.se förbehåller sig rätten att stänga av alternativt ta bort dom som bryter mot dessa regler.
 • Jolleplan.se ansvarar ej för fel eller förbiseende och reserverar sig för rätten att ändra information, villkor, utseende för tjänsten.
 • Vi korrigerar eventuella fel så snart det uppmärksammats.
 • Jolleplan.se ansvarar ej för ekonomisk skada eller annan skada som uppstår i samband med användandet av sidan.
 • Jolleplan.se ansvarar inte för driftstörningar som vi ej kan rå för, t.ex. driftstörning hos webbhotellet.
 • Jolleplan.se förbinder sig att inte sälja eller lämna ut uppgifter som medlemmar lämnat till oss.
 • Att annonsera på denna sida som privatperson är EJ förenat med några som helst kostnader.